រហ័ស. ទំនុកចិត្តខ្ពស់. តម្លៃសមរម្យ
ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងផ្ទះនៅលើ
ដៃរបស់អ្នក

ពួកយើងជួយស្វែងរកជាងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងផ្ទះដោយ ឥតគិតថ្លៃ!

អ្នកបច្ចេកទេសជំនាញជាង ៣០+ នាក់

ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកបច្ចេកទេសល្អៗ

ការធានារយៈពេល ៧ ថ្ងៃសំរាប់សេវាកម្មទាំងអស់បញ្ហាដែលមនុស្សជុំវិញអ្នកជួបប្រទះ

អគ្គិសនី

តម្លៃចាប់ផ្តើមពី​ ~ $10

លាងសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់

តម្លៃ​មធ្យម ~ $15

បំពង់ទួយោលេចធ្លាយ

តម្លៃចាប់ផ្តើមពី ~ $10

ម៉ាស៊ីន​បោកគក់

តម្លៃចាប់ផ្តើមពី ~ $15


ផ្ទះរបស់អ្នកគឺដូចជាផ្ទះរបស់យើង


យើងជឿជាក់ថាជាមួយនឹង Fixh.me បញ្ហាបរិក្ខាក្នុងផ្ទះលែងជាបញ្ហា ទៀតហើយ!
យក់​ សក្តិមុនីសុទ្ធា

President, K-STUDIO


អ្នកបច្ចេកទេសល្អហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរ។ ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងរយៈពេល 30 នាទី។


ស្ទះបង្គន់


ទី លាភហេង

Project Leader, CHAIN


ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់ពិសិដ្ឋគឺល្អប្រសើរហើយបានធ្វើការងារដ៏ល្អក្នុងការតំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ថ្មីនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង។


ការតំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់


KIRIRATANAK VORN

President, FLIP


ផាន់នីធ្វើការយ៉ាងលឿន ខ្ញុំបានជួលគាត់អោយតំឡើងកង្ហារពិដានថ្មីសំរាប់ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំ។


ការតំឡើងកង្ហារជាប់ពិដាន

របៀបនៃការដំណើរការ

ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង