អ្នកបច្ចេកទេស

នៅ ស៊ីនិត

Electronic device

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះ27E0 ផ្លូវលំ ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ទឹកល្អក ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

អ្វីដែលអតិថិជនរបស់យើងនិយាយអំពីគាត់

“Sineth is a very good technician. He came to fix early in the morning, not late. And helps inspect my device then fix it very fast.”

ខាត់​ តុលា

Water System

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះ​លេខ170, ផ្លូវជាតិលេខ1, ភូមិកោះធំ, សង្កាត់ក្បាលកោះ​, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ក្រុងភ្នំពេញ

អ្វីដែលអតិថិជនរបស់យើងនិយាយអំពីគាត់

“My toilet clogged. And I booked through Fixh.me, 30mn later the problems solve. He is very fast, friendly, and easy-going. Really recommend him.”

ញ៉េប ផានី

Electricity and Water System

អាស័យដ្ឋាន: ផ្លូវលំ, សង្កាត់បឹងសាឡាង, ភ្នំពេញ

អ្វីដែលអតិថិជនរបស់យើងនិយាយអំពីគាត់

" We are facing a bit of a problem with English. However, Fixh.me team came by and translate for us, making it very easy and he has done his job very quick. "

អោក វុធ

Electricity and Water System

អាស័យដ្ឋាន: ភ្នំពេញ

អ្វីដែលអតិថិជនរបស់យើងនិយាយអំពីគាត់

"He is very very friendly and helpful. He smiles the whole time and after finishing the job he cleans everything up."