សេវាកម្ម​រហ័ស ការងារប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ

យេីងមានជាងដែល​មាន​បទពិសោធន៍សម្រាប់ជួយលោកអ្នក

កំណត់កាលបរិច្ឆេទសេវាកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Fixh.me

Fixh.me គឺជាសេវាកម្មស្វែងរកជាងជូនអតិថិជនដែលជួបបញ្ហាក្នុងផ្ទះជាមួយនីង សេវាកម្មរហ័ស ជាងមានជំនាញខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យ៕

មើលបន្ដ
image

រហ័ស

គ្រាន់តែចុចតែបន្តិចជាងនឹងទៅដល់ភ្លាម។ មិនចំណាយពេលយូរដោយគ្រាន់តែប្រាប់លំអិតអំពីបញ្ហានិងអាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកជាងយើងខ្ញុំនិងទៅដល់ទីតាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សទាន់ចិត្ត។

image

ទំនុកចិត្តខ្ពស់

ជាងទាំងអស់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែលប្រកបដោយសុជីវធម៏ខ្ពស់ មានជំនាញច្បាស់លាស់និងមានប្រវត្តិរូបត្រឺមត្រូវ។

image

តម្លៃសមរម្យ

លោកអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីតម្លៃទៀតទេ ព្រោះពួកយើងនឹងផ្តល់ជូននូវតម្លៃមួយដែលសមរម្យស្របតាមទីផ្សារនិងអាចទទួលយកបាន។